Obra Civil

Obra civil pública i privada: demolició, moviment de terres, col·lectors, urbanització, vials i estructures. MEQUINENZA, ENLLAÇ 4 CAMINS, C.T. SANT ADRIÀ, C.T. FOIX, C.N. VANDELLÒS, C.N. ASCÒ, C.N. TRILLO, FADESA.