Edificació

Construcció d’edificis emblemàtics: BMW, GRUP QUALITAT, HABITATGE ENTORN, TELIMU, C.P. NAVAS, ESTIBADORA DE PONENT, VERT I VERT, MONASTIR ORIENT, HEROMAR, VYPISA.