Compromís

Des de els seus inicis ha desenvolupat polítiques coherents i responsables amb la qualitat, la seguretat, el mediambient i la societat.

Qualitat

El sistema de Qualitat assegura la participació de tots per la millora permanent i continua. La total implicació dels recursos humans i tècnics persegueix el compliment dels compromisos adquirits per aconseguir la total confiança del client.

El desenvolupament de la Política de Qualitat es realitza a totes les fases del procés constructiu:

 • En fase d’estudi i anàlisis del projecte, aportant millores tècniques en la qualitat
 • En fase d‘execució, assegurant el nivell de qualitat d’acord amb les exigències del client
 • En fase de recepció, verificant que es compleixen les qualitats acordades.

Els objectius de la Política de Qualitat són:

 • Millorar la qualitat dels serveis oferts als nostres clients
 • Augmentar la satisfacció dels nostres clientes
 • Formar adequadament al nostre personal
 • Incrementar la qualitat de servei dels proveïdors

 

Seguretat

El sistema de Prevenció de la Seguretat, en contínua millora, gràcies a la col·laboració de tot l’equip, es fonamenta en els principis de:

 • Evitar els riscos
 • Avaluar els riscos que no es poden evitar
 • Combatre els riscos que no es poden evitar
 • Adaptar el treball a la persona
 • Evolucionar la seguretat d’acord amb la tècnica
 • Substituir les activitats perilloses, per altres no perilloses
 • Planificar la seguretat mitjançant la planificació de la prevenció
 • Prendre mesures per avantposar la protecció col·lectiva a la individual
 • Donar instruccions adequades als treballadors

Els objectius de la Política de Prevenció de la Seguretat són:

 • Implicar a participar a tot el personal de l’empresa, proveïdors, col·laboradors, clients, direcció d’obra,  qualsevol agent relacionat amb el procés constructiu
 • Fomentar la implantació de la prevenció
 • Encoratjar a la formació en matèria de prevenció
 • Desenvolupar el seguiment preventiu en l’activitat de l’empresa

 

Mediambient

El sistema de Gestió Mediambiental en continua revisió assegura la participació de tots per la millora permanent de processos per assolir la màxima eficiència.

El desenvolupament de la Política Mediambiental es realitza en totes les fases del procés constructiu:

 • En fase d’estudi i anàlisis del projecte, proposant variants de menor impacte
 • En fase d’execució, aplicant tècniques constructives que redueixen la generació de residus, potencien la reutilització i faciliten la conservació
 • En fase de recepció, establint millores en la gestió del manteniment

Els objectius de la Política Mediambiental són:

 • Realitzar actuacions millorant l’eficiència energètica
 • Reduir l’impacte sobre el mediambient mitjançant una correcta gestió dels recursos i dels residus
 • Minimitzar la contaminació del nostre procés constructiu
 • Fer sostenibles els processos

 

Responsabilitat Social

La Política de Responsabilitat Social completa la nostra ferma aposta pel compromís amb la integració de col·lectius desfavorables mitjançant:

 • La promoció de la contractació d’empreses que ocupen a persones amb risc d’exclusió social
 • La col·laboració amb empreses locals d’ocupació de persones amb discapacitat
 • La col·laboració amb organismes que promouen l’ocupació de col·lectius discriminats socialment

Els objectius de la Política de Responsabilitat Social són:

 • Facilitar la integració laboral d’estudiants mitjançant convenis escola – empresa, universitat -empresa
 • Facilitar la integració de persones amb discapacitat, o amb risc d’exclusió social

Fruit de la Política de Responsabilitat Social seguida és la obtenció del guardó INTEGREMP.