Avís Legal

1. Propietat intel · lectual de la web.

Tots els drets de propietat intel · lectual del contingut d’aquesta pàgina web, el seu disseny gràfic i els seus codis font, són titularitat exclusiva de CROMSA CONSTRUCCIÓN Y MEDIOAMBIENTE, S.A., (d’ara endavant CROMSA), amb domicili social a C/ la Mora, 39 1º  08918 Badalona, corresponent-nos l’exercici exclusiu dels drets d’explotació dels mateixos.
Per tant queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, total o parcial, sense l’autorització expressa de CROMSA Igualment, tots els noms comercials, marques o signes diferents de qualsevol classe continguts en aquest web site estan protegits per llei.

2. Contingut del web i enllaços.

CROMSA no es responsabilitza del mal ús que es realitzi dels continguts de la nostra pàgina web, sent exclusiva responsabilitat de la persona que accedeix a ells o els utilitza.
Tampoc assumim cap responsabilitat per la informació continguda en les pàgines web de tercers a les que es pugui accedir per enllaços des de la pàgina web CROMSA.

3. Intercanvi o difusió d’informació.

CROMSA declina tota responsabilitat que es derivi de l’intercanvi d’informació entre usuaris a través de la seva pàgina web. Especialment no ens fem responsables de l’ús que els menors puguin fer de la mateixa en cas que els continguts a què s’accedeixi puguin ferir la sensibilitat dels mateixos.

4. Actualització i modificació de la pàgina web.

CROMSA es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda al seu lloc web, i la configuració o presentació, en qualsevol moment, sense previ avís, i sense assumir cap responsabilitat per això.

5. Indicacions sobre aspectes tècnics.

CROMSA no assumeix cap responsabilitat que es pugui derivar de problemes tècnics o errades en els equips informàtics, no imputables a la nostra Societat, que es produeixin durant la connexió a la xarxa d’Internet, així com de danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il · legítimes fora del control de CROMSA.
També quedem exonerats de tota responsabilitat davant possibles danys o perjudicis que pugui patir l’usuari a conseqüència d’errors, defectes o omissions en la informació que facilitem quan procedeixi de terceres fonts.

6. Tractament de dades de l’usuari.

En compliment del que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, CROMSA, informa als seus clients que les dades personals facilitades seran incloses en un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal , creat i mantingut sota la responsabilitat de CROMSA.
La finalitat d’aquest fitxer és la gestió documental i comercial de dades per facilitar el treball amb agents de la construcció.
CROMSA garanteix la seguretat i confidencialitat de les dades facilitades. D’aquesta manera, es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure de guardar-les i adoptar totes les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o ús no autoritzat. Per tant, la informació no serà utilitzada amb altres propòsits sense autorització expressa.
Els agents que intervinguin podran en tot moment exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel · lació i oposició, comunicant-ho per escrit a la nostra adreça de correu electrònic: administracion@cromsa.com

7. Legislació i jurisdicció aplicables.

Amb caràcter general, les relacions amb els agents que intervinguin, que es derivin de la prestació dels serveis continguts en aquesta web, estan sotmeses a la legislació i la jurisdicció espanyola.
Els usuaris de la nostra web són conscients de tot l’exposat i ho accepten voluntàriament.